RSS
 

O karate

„Karate jest drogą do zrozumienia samego siebie i innych.”
G.Funakoshi

Karate Tradycyjne to tradycyjna i piękna sztuka samoobrony bez broni. Sztuka ta rozwijała się w Japonii przez wiele lat. Ostatecznie, karate tradycyjne powstało w wyniku połączenia okinawskich form walki i japońskiej filozofii budo.

Cechą charakterystyczną w karate tradycyjnym jest to, iż jest ono sztuką pozwalającą w harmonijny sposób rozwijać zarówno ciało jak i umysł młodego adepta. Poprzez odpowiedni trening oraz sylwetkę instruktora krzewiony zostaje w początkującym karatece silny charakter oraz duch walki, przy jednoczesnym budowaniu odpowiednich postaw społecznych, w których otwarta walka jest rozwiązaniem ostatecznym. Karateka nigdy nie atakuje pierwszy, ani nie wykorzystuje opanowanych technik, stosując przemoc.

Karate tradycyjne może nauczyć się każdy, niezależnie od wieku i siły fizycznej.

Ćwiczący uzyskuje wiarę w siebie, opanowanie i jasny osąd sytuacji,dzięki czemu ciało zawsze reaguje w należyty sposób. Jeśli korzystamy z technik jakie daje nam karate tradycyjne, waga i wzrost przeciwnika przestają mieć znaczenie. Karate tradycyjne nie tylko dąży do rozwoju całej osoby, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji, zapewniając całkowitą równowagę i stabilne emocje. Ostatecznym celem treningu w karate tradycyjnym nie jest wyłącznie osiągnięcie perfekcji w sztuce walki, ale całkowity rozwój ludzkiego charakteru. Najczęściej rozwój w sporcie jest wyłącznie sprawą techniki, ale karate tradycyjne nie ogranicza się wyłącznie do tego w dążeniu do kolejnych stopni rozwoju karateka jest jedynie ograniczony możliwościami swojego ciała, które też powinien starać się nieustannie, lecz racjonalnie przekraczać.


„Karate tradycyjne skupia się na rozwijaniu ludzkiego charakteru do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest osiągane bez użycia przemocy.”
H.Nishiyama


H.N HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!
Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!
Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!

HITOTSU! DORYOKO NO SEISHIN O YASHINAU KOTO!
Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

HITOTSU! REIGI O OMOZURU KOTO!
Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!
Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!

Comments are closed.